SERVIS AUTOMOBULU BMW – komplexní elektronický test vozidel

Oldřich Černý - Auto Četuli

Autor: Oldřich Černý - Auto Četuli

Autoservis Praha 4 - Libuš   Auto Četuli nabízí opravy osobních a dodávkových vozidel. Vysoká odborná znalost v oboru a moderní vybavenost…

Více o autorovi

 

Pro zajištění bezpečnosti vozidla v běžném provozu je důležité provádět elektronické testy všech částí vozidla, které jsou těmito systémy vybaveny. Elektronika ve vozidle je důležitým pomocným prostředkem, který umožňuje splnit základní cíle vozidla, kterými jsou: zvýšená bezpečnost, zvýšená hospodárnost, zvýšení jízdního pohodlí a v neposlední řadě i zlepšení ochrany životního prostředí. K testování využíváme zařízení pro kontrolu, vyhledávání a odstraňování závad u moderních zážehových a vznětových motorů, ABS/ASR, ESP, airbagů, systémů přístrojových desek, řízení automatických převodovek a celé řady dalších systémů komfortu a bezpečnosti. Zařízení spolu se softwarem umožnuje vyčtení závad, vymazání paměti závad, zobrazení skutečných hodnot, test snímačů, základní nastavení, nulování servisních intervalů, kódování variant, komunikaci s řídícími jednotkami apod. Neméně důležitá je kontrola zabezpečení automobilu.

BMW třídy 1

 

Výrobce vybavuje automobily BMW imobilizérem a alarmem. Vozidlo je vybaveno řídící jednotkou, která vyhodnocuje data ze zabezpečovacích okruhů, která jsou primárně určená k ochraně automobilu před odcizením. Automobily jsou vybaveny řídící jednotkou nebo jednotkami, které řídí všechny procesy v automobilu. Tyto jednotky primárně zaznamenávají a vyhodnocují data, která jsou spojená s jízdou. Za pomoci systému diagnostiky si vůz sám monitoruje všechny důležité elektronické a elektrické systémy a zaznamenává všechny problémy dříve, než nastanou. Počítačový systém rychle detekuje problém a provede přesnou analýzu. Moderní vozidlo BMW je vybaveno komfortními elektronickými systémy jako je systém řízení motoru a systém podvozku. Testování se provádí nejen s ohledem na jízdní dynamiku vozidla, ale také z důvodu bezpečnosti. Proto je důležitá kontrola:

- řízení vozidla – elektronické systémy řízení vozidla přispívají ke zvýšení komfortu řidiče a k jeho bezpečnosti. Jedná se především o posilovače řízení, aktivní mechanismy řízení a elektronické řízení všech kol,

- protiblokovacích, stabilizačních a protiprokluzových systémů podvozku, které nejvýrazněji ovlivňují dynamiku automobilu, zaručují bezpečné chování vozu v kritických situacích, například při projíždění zatáčky, prudkém brzdění apod.. Zaznamenávají se všechny ukazatele jako je rychlost, natočení volantu, chování kol při nebezpečí smyku apod.

- řízení brzd – z hlediska bezpečnosti jsou nejdůležitějšími brzdové systémy, tedy elektronické brzdové soustavy. Řídící jednotka dostává informace ze snímače polohy brzdového pedálu a podle toho určí jakou silou je brzdný pedál stlačen. Spolu s dalšími informacemi vyhodnotí potřebný tlak. Tyto informace předává pomocí regulačních okruhů.

 

test

Řízené vyhledávání závad začíná zjištěním závad přes nalezení příčin až k jejich odstranění. Zkoušky elektronicky řízených systémů provádíme pomocí autodiagnostiky elektronických systémů. Porovnáním údajů již z provedených a právě provedeného těstu je možné stanovit například snížení výkonu motoru nebo získat informace o používání vozidla. Důležitou částí provedeného testu je závěrečná zpráva, která vysvětluje získané výsledky během prováděného testu, kdy je měřena například výkonnost válců, činnost palivové soustavy, brzd apod. Důvodem k provedení diagnostiky bývá nesprávná funkce příslušného agregátu automobilu, což je například hlučnost, nadměrná teplota, ztráta výkonu apod. Dále to bývá i nevyhovující výsledek pravidelné kontroly STK či signalizace měřících a signálních obvodů. Elektronické řídící jednotky mají pod kontrolou stav jednotlivých vstupů a výstupů. V okamžiku, kdy řídící jednotka zaznamená stav, který neodpovídá nastaveným hodnotám, provede uložení této odchylky a vytvoří signál pro upozornění řidiče. Závady elektronických řídících jednotek jsou klasifikovány jako aktuální, to znamená, že se vyskytují při načítání závad z paměti, nebo jako nahodilé a ty nastávají v případě, že chybu řídící jednotka zaregistrovala, ale při načítání závad z paměti se nevyskytuje. Elektronické řízení vozidel umožňuje provádět rychlá a účinná měření, které lze využít jednak pro stanovení technického stavu vozidla, tak i jako první krok při případné opravě.