Martin Bébr, opravy koncernových vozů

Martin Bébr

Autor: Martin Bébr

Autoservis, Praha, Kamýk   servis a opravy osobních vozidel všech značek servisní prohlídky prodej náhradních dílů karosářské opravy oprava…

Více o autorovi

Dnes je již běžným jevem, že automobilky nepodnikají samostatně a je zcela běžné, že se seskupují do koncernů, kde společně vyvíjí jednotlivé součásti automobilů. V koncernu může být jedna značka vedoucí, ale určitě to není podmínkou. Koncerny mají význam především v tom, že na prvním místě je koncentrace kapacity výroby, zkušenosti, znalosti a zájem na snižování výrobních nákladů. Dá se říci, že dnes je prakticky každé vozidlo koncernové, protože patří do rodiny nějakého velkého koncernu.

Autoopravárenskou službu zajišťují proškolení automechanici, kteří mají pro provádění oprav k dispozici moderní zařízení, díky kterým mohou provádět veškeré opravy vozidel koncernů Škoda, Audi, Volkswagen, Seat.

Autoservis provádí opravy a údržby koncernových osobních automobilů za použití jak originálních, tak neoriginálních náhradních dílů a to podle přání a možností zákazníka. Hlavní náplní autoservisu je provedení oprav mechanických částí vozů, seřízení motoru, diagnostika motoru a řídících jednotek, opravy a seřízení brzd, tlumičů a částí podvozku, seřízení geometrie, ale i běžná preventivní údržba koncernových automobilů. Samozřejmostí je výměna motorového oleje, kontrola stavu a doplnění provozních kapalin a výměna olejového, palivového a vzduchového filtru.

Diagnostika koncernových vozidel

Automobilová diagnostika je cílený postup, který vede k odhalení závady na voze nebo k nastavení či změně konfigurací jednotlivých zařízení. Protože je převážně zaměřena na elektroniku, je třeba znát jednotlivé elektrické komponenty, tedy jejich funkci a přesnost. Světoví výrobci doporučují svým autorizovaným servisům, jaké diagnostiky mají používat, tyto přístroje však bývají velmi drahé a pro neautorizované servisy většinou nedostupné. Proto v neautorizovaných a menších servisech, které také potřebují diagnostiku provádět, jsou na trhu taková zařízení, která fungují stejně jako zmíněné diagnostické přístroje používané autorizovanými servisy, ale jejich cena je výrazně přijatelnější a jsou všeobecně dostupné. A vzhledem k tomu, že jsou diagnostiky jednotlivých koncernových automobilů naprosto odlišné, je nutné používat pro tovární značku vlastní diagnostický software. Pro diagnostiku motorů ale existuje jednotná norma označená OBD, která umožňuje čtení závad, mazání závad, čtení naměřených hodnot, testování komponentů a lambda sondy. Současná vozidla  jsou vybavena velkým počtem elektronických řídících jednotek, proto se bez diagnostického zařízení neobejde žádný autoservis. Pro vzájemnou komunikaci řídících jednotek slouží komunikační rozhraní, starší jednotky komunikovaly na rozlišných protokolech a všechny jednotky spolu musely být propojeny. Moderní systém je vyvinut tak, že všechny jednotky ve vozidle jsou vzájemně propojeny jediným párem vodičů. Každé koncernové vozidlo je vybaveno diagnostickou zásuvkou, která je umístěna v interiéru vozidla. Prostřednictvím této zásuvky lze komunikovat s vozidlem, zjistit jeho technický stav a správnou funkci všech řídících jednotek a provádět různé změny v nastavení systémů vozidla.

Opravy brzdového systému

Brzdy jsou hlavním zařízením ve vozidle, které zajišťuje jeho ovladatelnost a bezpečnost. Mezi nejčastější opravy na vozidlech jsou ty, které se týkají brzdového systému. Každý řidič by měl být schopen rozpoznat příznaky, které ho včas upozorní na možnost poruchy v brzdovém systému jeho automobilu. Například vibrace volantu pochází od chvějících se brzd a toto bývá zapříčiněno různou tloušťkou kotouče nebo jeho deformací z důvodu přehřátí brzd. V tomto případě je třeba vyměnit nejen brzdové kotouče, ale i brzdové destičky, které mohou být také poškozeny. Pokud jsou brzdy hlučnější než obvykle, je to určitě signál k návštěvě v autoservisu, může za to zpravidla opotřebení destiček, poškození protihlukové podložky, která pokrývá nosnou desku brzdové destičky, nebo to může zapříčinit brzdový třmen. Někdy se stává, že vozidlo má sklon k tzv. táhnutí k jedné straně, což bývá zapříčiněno znečištěním brzdových destiček olejem nebo mazivem a tím dochází k omezení brzdné činnosti vozidla. V tomto případě je nutné destičky zkontrolovat, popřípadě vyměnit. Po výměně brzdových destiček je třeba věnovat pozornost zajíždění brzdového systému, protože zatím není zajištěn dostatečný styk mezi brzdovými destičkami a brzdovým kotoučem. K tomu dochází až  po ujetí cca 200 km jízdy. Proto je dobré se po tuto dobu pokud možno vyhýbat prudkému brždění, pro snížení rychlosti je vhodné přeřazení na nižší rychlostní stupeň a dojíždět plynule až zastavení. Pokud řidič na svém vozidle zpozoruje jakýkoliv z výše uvedených jevů, měl by nechat brzdový systém určitě překontrolovat a provést případnou opravu, protože správná funkce brzd je podmínkou nejen pro bezpečnost řidiče a celé posádky vozu, ale i ostatních účastníků silničního provozu. A co se týče finanční stránky, tak včasná návštěva v autoservisu může zamezit poškození brzdového systému a tím předejít vyšším cenám za celkovou opravu.

Seřízení geometrie kol

Geometrii kol je vhodné provést vždy, když vozidlo utrpí mechanický náraz, který může způsobit jednak nerovná vozovka, náraz do obrubníku apod. Geometrie na vozidle by měla být provedena vždy, když dochází k nerovnému opotřebení pneumatik, ale i v případě montáže nových pneumatik, kdy nebylo provedeno jejich vyvážení. Měření geometrie vozidla je nutné provést i po opravách podvozkových částí jako například po výměně čepů řízení, výměně ramen, tlumičů apod. Geometrie kol se doporučuje provést i v případě zakoupení ojetého automobilu a díky přesnému měření se dá i odhalit, zda například zakoupený vůz byl v minulosti havarovaný. Správným seřízením vozu nejen že se předejde k opotřebování pneumatik a tím ke snížení jejich životnosti, ale také špatným jízdním vlastnostem vozidla, které mají bezesporu vliv na bezpečnost silničního provozu.

Diagnostika motoru

Diagnostika motoru je obvykle nazývána jako test motoru, kdy je posuzován celkový stav tohoto agregátu. Zahrnuje kontrolu jeho technického stavu a jeho mechanického seřízení, kontrolu palivového systému, zdrojové soustavy, mazání, chlazení a elektronického řídícího systému. Základem diagnostiky motoru je jeho mechanické seřízení, to znamená, že před provedením vlastní diagnostiky je třeba vyloučit ovlivnění jakýchkoliv parametrů, jako je například zvýšená vůle rozvodového mechanizmu, zanášení vzduchových čističů apod.

Výměna tlumičů pérování

Tlumiče pérování mají v rámci podvozku důležitou funkci, protože tlumí kmitání, které souvisí s jízdou po nerovné vozovce a navíc tlumiče zajišťují plynulý kontakt kola s vozovkou. Trvalý kontakt kola s vozovkou má pak vliv na jízdní vlastnosti vozidla, délku brzdné dráhy a snižuje předčasné opotřebení podvozkových skupin. Tlumiče se jen zřídka kdy opotřebovávají rovnoměrně, stejně jako pružiny. K opotřebování tlumičů dochází pozvolně, aniž by to řidič pozoroval. Hlavními příznaky opotřebení je ztráta jízdního směru, zvláště při působení bočního větru, chvění volantu, celkové pohupování vozu, únik oleje apod. Úplně prvním příznakem opotřebení je zpravidla odskakování kol. Z uvedených důvodů je patrné, že i vadné tlumiče pérování mohou ovlivnit bezpečnost celé posádky automobilu.

Výměna provozních kapalin

Jak již bylo uvedeno, brzdy patří mezi nejdůležitější prvky automobilu. Kromě mechanických částí je třeba provádět kontrolu i brzdové kapaliny, jejím úkolem je přenášet sílu od hlavního brzdového válce k brzdovým mechanizmům jednotlivých kol. Brzdová kapalina pohlcuje ze vzduchu vlhkost, tím se snižuje její bod varu a zároveň i její funkčnost. Proto je nezbytné provádět její pravidelnou kontrolu a výměnu, protože čím je vody v kapalině více, tím je to samozřejmě horší. Doporučený interval výměny je cca dva roky.

 

Výměna oleje

To že je potřeba dolít olej signalizuje kontrolka na palubní desce automobilu, její rozsvícení je doprovázeno pípnutím. Nové automobily jsou stále složitější a tím také náročnější na údržbu, proto je vhodné i s výměnou oleje se obrátit na autoservis, který doporučí ten nejvhodnější olej pro automobil. Většinou je výměna oleje prováděna na počkání. Po přejímce vozidlo ihned míří do dílny, provede se vypuštění oleje. Po vypuštění starého oleje se vymontuje starý olejový filtr a nahradí novým, doleje se nový olej. Posledním krokem je vynulování paměti o výměně oleje a zapsání úkonu do servisní knížky. Autoservis se sám postará o odbornou likvidaci starého oleje odsátím přímo do nádoby, ve které se pak použitý olej ekologicky zlikviduje.

Výměna filtrů ve vozidle

Údržba automobilů nespočívá jen ve výměně motorového oleje a filtru, ale vozidlo má další náplně a díly, které si zaslouží řidičovu pozornost a určitě se nevyplatí je ignorovat, protože ne vždy jde jen o poškození dílů, ale také o zdraví. Opomenuta by jistě neměla být vložka vzduchového filtru, neboť její zanesení omezuje sání motoru, což se projeví jednak ve výkonu, ale hlavně na spotřebě vozidla, která určitě zajímá každého řidiče. Výměna by měla být provedena jedenkrát ročně, běžně se provádí s pravidelnou výměnou oleje. Totéž platí pro kabinový (pylový) filtr, který když je zanesený může vážně ohrozit zdraví. Přitom výměna filtru je časově nenáročná, ale je důležité jeho správné umístění, aby jej proud vzduchu neobtékal. Životnost pylového filtru je dva až tři roky a poté i přes dobrý vizuální vzhled, přestává plnit svoji funkci.