Autoservis Praha 4 - opravy všech značek

Autoservis Jaroslav Halota

Autor: Autoservis Jaroslav Halota

Autoservis Praha 4 - Šeberov   Jaroslav Halota nabízí odborné servisní služby. Náš autoservis nabízí alternativu vůči velkým autoservisům, zejména…

Více o autorovi

Autoservis Jaroslav Halota, Praha 4 – Šeberov

Autoservis nabízí komplexní servis osobních a užitkových vozidel všech typů a značek, který obsahuje provedení diagnostiky, mechanické opravy, kontrolu vozu před STK, zajištění emisí, čištění podvozků po skončení zimního období a další činnost. Autoservis dále provádí servisní prohlídky, které jsou zaznamenávány do servisní knížky vozidla. V případě poruchy nebo kdy se stane vozidlo nepojízdným, mechanici automobil vyzvednou a převezou do opravy. Po jejím ukončení si zákazník může svůj vůz vyzvednout sám nebo mu bude dopraven na místo, které si sám určí. 

Víme, že bez dopravního prostředku nelze existovat, dnes auto patří k běžnému způsobu života. Aby ale automobily mohly být používány každý den a aby byly především bezpečné pro posádku vozu a okolní motoristy, je třeba o ně vhodným způsobem pečovat, to znamená dodržovat pravidelné intervaly servisních prohlídek a tím předcházet poruchám na vozidle. Autoservis Jaroslav Halota Praha, je schopen nabídnout takové služby a na takové úrovni, jaké si vaše vozidlo zaslouží.

Naší prioritou je kvalita, spolehlivost a profesionálně odvedená práce! Přijeďte a přesvědčte se sami, vaše auto bud v těch nejlepších rukou. Věrným zákazníkům jsou nabízeny příjemné slevy, které jistě potěší.

Autodiagnostika

V dnešní době je velká část automobilů vybavena elektronickými řídícími jednotkami, které se starají nejen o řízení motoru, ale mají na starosti celou řadu dalších funkcí. Pomocí diagnostiky lze určit případnou závadu, neboť většina řídících jednotek ve vozidlech je vybavena pamětí závad, kam se ukládají informace o závadách vozidla. A tak je poměrně snadné vyhodnotit i závady, které se tak často nevyskytují a jinak by se velmi obtížně zjišťovaly. V případě závažnější závady se na palubní desce automobilu rozsvítí kontrolka, která je signálem k tomu, že je třeba navštívit autoservis. Kontrolka nezhasne, dokud závada nebude odstraněna a chyba z paměti závad nevymazána.

Mechanické práce prováděné v autoservisu

Mazací systém motoru zajišťuje, aby všechny části, které se pohybují, měly dostatečnou zásobu oleje. Tak se vytvoří olejový film a součásti se pohybují s mnohem menším odporem, což snižuje zejména opotřebení dílů. Pro motor je mazací systém velmi důležitý, ale stejně tak je nutné dodržovat intervaly výměny, protože obsah nečistot v oleji vede jednak k opotřebení třecích povrchů a také k tvorbě kalů, které se hromadí v klikové skříni. Mimo to v konečném důsledku dochází k ucpání olejového filtru a k poruchám dodávky oleje do systému. Proto by řidiči měli dodržovat intervaly výměny, neboť jen pouze čistý olej může natrvalo zajistit správný výkon motoru. Při výměně oleje je také samozřejmostí výměna olejového filtru.

Při zhoršeném startování zvláště v zimě nebo ve vlhkém počasí, se startovací doba u vozidla prodlužuje, což může vést až k vybití baterky. Příčinou mohou být zapalovací kabely, na které právě působí vlhkost, změna teplot, olej, vibrace, změny napětí a tak se jejich funkce snižuje, časem se stávají křehkými nebo mohou i prasknout. Zpočátku je poškození kabelů je téměř neviditelné, ale velmi malé praskliny způsobují ztráty elektrické energie. Proto aby měl motor opět správný výkon, je třeba je vyměnit po ujetí 50 tis. kilometrů nebo po třech letech, podle toho, která situace nastane dříve.

Stejně tak jako výměna oleje svůj interval výměny mají také zapalovací svíčky. Jejich opotřebení sice vozidlo nezastaví, ale zvýší spotřebu a sníží jeho výkon, zhorší se i emise a může dojít k poškození katalyzátoru. Kontrola, popřípadě výměna zapalovacích svíček je vhodná především před zahájením zimního provozu.

Podvozková soustava vozidla

Hlavní části podvozku jsou brzdy, které tvoří destičky a kotouče, ty se snadno opotřebovávají. Kontrola a oprava brzd je nezbytná, protože selháním brzd může dojít k tragédii. Na spolehlivost brzd má vliv i brzdová kapalina, kterou je třeba v daných intervalech vyměnit. Další důležitou částí podvozku je řízení, které je jednou z nejdražších součástí vozidla, proto je třeba věnovat jeho kontrole, popřípadě opravě velkou pozornost.

Patřičnou kontrolu si zaslouží i čepy, neboť nežádoucí vůle kulových čepů a špatný stav krycích manžet může zapříčinit snížení životnosti tlumičů a ostatních dílů podvozkové soustavy. Stejná pozornost musí být věnována i kolům, protože pokud dojde k přílišnému opotřebení ložisek v náboji kola, dochází jednak k nepříjemným akustickým projevům, ale především hrozí nebezpečí zadření kola. Jedinou částí, která vozidlo spojuje s vozovkou jsou pneumatiky, proto je důležité jednak jejich správné nahuštění, ale také dodržení předepsané hloubky dezénu. To je mimo jiné spojeno i s výměnou pneumatik při přechodu letního období na zimní a naopak. Spolu s přezutím pneumatik je třeba provést i jejich vyvážení. Další částí podvozku tvoří tlumiče, jejich výměnou se zvýší stabilita vozidla, což řidiči a posádce poskytne jízdní komfort a bezpečnost jízdy a mimo to se prodlouží i životnost pneumatik. U výfuku se provádí buď jeho celá výměna, nebo pouze výměna jeho vadných částí. Výfukové potrubí je poměrně složitou součástí podvozku a jeho povinností je odvádět výfukové plyny a snižovat hlučnost vozidla. Proto jakákoliv jeho netěsnost, koroze nebo mechanické poškození způsobuje unikání škodlivých plynů do ovzduší. Moderní výfukové systémy obsahují katalyzátory, které zajišťují odstraňování těch nejškodlivějších emisí.

Základním předpokladem pro bezpečnou jízdu je stabilita automobilu na vozovce. Důležité je, aby byla zajištěna přilnavost všech kol k silnici, kterou musí zajistit odpružení vozidla. Kromě tlumičů pérování tuto funkci zajišťují rovněž stabilizátory, které fungují tak, že zmenšují naklopení vozu při jízdě v zatáčce. Stabilizátor je obvykle připevněn k rámu vozidla nebo ke karosérii pomocí silentbloku. Odtržené nebo jen poškozené silentbloky mají vliv na životnost pneumatik a správnou funkci nápravy. Konce stabilizátoru jsou propojeny s nábojem kol nápravy a to tak, aby mohly přenášet výchylky z každého kola.

Aby vozidlo tzv. správně sedělo na silnici, je nutné provádět seřízení  geometrie a to alespoň jedenkrát za rok. Špatnou geometrii řidič pozná, pokud jsou pneumatiky nerovnoměrně sjížděny. Geometrii podvozku ovlivní jednak sbíhavost, odklon a záklon kola. Aby bylo seřízení geometrie efektní, musí být v pořádku pružiny, tlumiče apod. Správné seřízení má vliv nejen na jízdní vlastnosti vozidla, ale také na životnost všech podvozkových částí a především na bezpečnou jízdu.

Oprava motoru

Důležité je kontrolovat a pravidelně dolévat hladinu chladící kapaliny na množství předepsané výrobcem vozidla. Pokud je hladina kapaliny nízká může být problém v těsnosti chladící soustavy. V případě častého zastavování nebo popojíždění v kolonách může dojít k poruše ventilátoru. Závada většinou nastane poškozením vinutí elektromotoru. U ventilátoru je důležitá kontrola lopatek, zda nejsou poškozené. V případě jejich poškození je nutné vyměnit ventilátor za nový.

Porucha motoru může být zapříčiněna prasklou nebo ucpanou hlavou válců nebo poškozeným blokem motoru. V každém případě se musí provést demontáž některých skupin, protože poškození tohoto typu je závažné a omezuje funkci motoru. Pokud motor nedosahuje běžné provozní teploty, jde s největší pravděpodobností o špatnou funkci termostatu. Termostat se vyměňuje vždy za nový, protože z ekonomického hlediska se oprava nevyplatí. Při výměně termostatu se současně vymění i těsnění.

Doporučuje se pravidelně provádět i kontrolu chladiče, totiž v místech, kde je chladič připevněn ke karoserii nebo jiným částem vozidla, dochází k dotykům a tím i k narušení chladiče. Samozřejmě, že svoji úlohu zde hraje i stav vozovky, po které se automobil pohybuje. A právě i z těchto důvodů je nutné chladič pravidelně kontrolovat. Stejně tak může dojít ke korozi chladiče. V některých případech, podle rozsahu poškození lze provést opravu, někdy ale musí dojít k jeho kompletní výměně. V žádném případě, se ale nedoporučuje neodborný zásah, protože tato snaha se mnohdy obrátí proti samotnému majiteli vozu, což má pak za následek mnohdy vyšší výdaje za opravu.

Rozvodový mechanismus vozidel

Rozvody u motoru jsou řešeny pomocí ozubených kol a řetězu. Rozvody většinou nemají daný interval výměny, ale jejich používání  se po určité době projeví hlučností motoru, které připomíná chrastění, jakmile se rozvody vymění tyto nepříjemné zvuky ustanou. Jednou z důležitou součástí motoru je klínový řemen, který zajišťuje pohon z klikové hřídele na hřídel. Měl by být časem vyměňován, jinak může dojít k jeho prasknutí během jízdy, což může mít za následek poškození motoru. Klínový řemen je důležitou součástkou, na které se určitě nevyplatí šetřit. Autoservis provede výměnu řemene od osvědčeného a kvalitního výrobce. Cena výměny klínového řemenu souvisí, tak jako u všech ostatních náhradních dílů, se značkou vozidla, u kterého je tato oprava prováděna. Pokud se ale uváží, že prasklý řemen může poškodit motor, jde o několikanásobně nižší cenu, než majitel vozu vydá za opravu celého motoru. Proto výměna klínového řemenu by určitě neměla být podceňována ani přehlížena.

Příprava vozidla na STK a měření emisí

Před každou technickou kontrolou je nutné provést změření emisí. Z vozidla rozhodně nesmí unikat žádné provozní kapaliny, v opačném případě není možné se do prostoru STK vůbec dostat. Pokud je vozidlo nové, první čtyři roky jej řidič na technickou kontrolu nemusí přistavovat. Následné kontroly se pak provádějí vždy po dvou letech a to nezávisle na místě registrace vozidla, to znamená, že majitel vozidla si může libovolně vybrat jakoukoliv STK po celém území ČR.

Autoservis před provedením technické kontroly provede prohlídky a případnou výměnu nebo opravu dílů, tak aby vůz bez problémů prošel kontrolou. Je třeba zkontrolovat zda je vozidlo korodované a v jakém rozsahu, popřípadě provést opravu. U výfukového systému je nutné zjistit  stav koroze a jeho hluk, aby nebyl nad povolenou normu. Dále zda jsou namontovaná kola zapsána v technickém průkazu, hloubka vzorku musí mít na letních pneumatikách minimálně 1,6 mm, na zimních 4 mm. Provést se musí i kontrola geometrie řízení. Zde se jedná zejména o přední nápravu a brzdy. U brzd se změří brzdný účinek, funkce posilovače a chod pedálu brzdy. U čelního skla se kontroluje, zda není poškozené a zda v zorném poli řidiče není nějaká překážka, která by bránila ve výhledu.

Předmětem prohlídky vozidla před absolvováním STK autoservis provede kontrolu nastavení světel, technik zhodnotí jejich stav, popřípadě provede jejich seřízení. Kontrola se rovněž týká funkčnosti bezpečnostních pásů, stěračů a klaksonu. Je třeba zkontrolovat povinnou výbavu, zda obsahuje vše to, co vyhláška řidiči nařizuje. To znamená, že ve vozidle musí být trojúhelník, hever, klíč na kola, rezerva, výstražná vesta, náhradní žárovky, pojistky a lékárnička. V případě, že ve vozidle některé součásti vybavení chybí, majitel je může zakoupit v autoservisu, kde je vozidlo připravováno na technickou kontrolu.

Leštění a renovace světlometů

Plastovými kryty na světla sice výrobci dosáhli úspory nákladů i snížení hmotnosti vozidla, ale plastové kryty jsou náchylnější na opotřebení, zejména při působení vnějších vlivů jako je teplota, déšť, mráz apod. Tyto problémy se dají odstranit renovací, která dodá světlometům nejen jejich původní tvar a barvu, ale především poskytnou bezpečnost při jízdě. Renovace světel zajistí nejen lepší viditelnost vozidla za zhoršených klimatických podmínek, ale také finanční úsporu před zakoupením nových světel. V neposlední řadě renovované světlomety mají i pozitivní vliv při případném prodeji automobilu.