MECHANICKÉ PRÁCE - AUTOSERVIS

Igor Příhoda

Autor: Igor Příhoda

Servis vznikl v roce 1993. Zabýváme se opravou osobních automobilů všech značek, provádíme autodiagnostiku všech značek, kompletní servis…

Více o autorovi

     Hlavní činností autoservisu je poskytování servisních služeb, mnohdy rozšířené  i o  prodej náhradních dílů a ostatních doplňků do automobilů jako jsou autobaterie, autokosmetika, oleje a směsi do ostřikovačů. Každý autoservis, který přijme vozidlo nebo jeho části do opravy, musí pořídit zápis o jeho převzetí. Autoservis ručí zákazníkovi za příslušenství, výbavu vozidla i za množství pohonných hmot, s nimiž je vozidlo odvezeno do autoservisu. Opravy musí být prováděny tak, aby byly obnoveny původní technické vlastnosti vozidla, aby byla zajištěna provozní schopnost opravovaných dílů automobilu. Vadné díly, které bylo nutno při opravě vyměnit, vrátí autoservis majiteli vozidla, pokud tak bylo uvedeno v přejímacím zápise. V případě, že šlo o pracovní úkon, pro něhož je stanovena cena včetně spotřeby materiálu, servis vyměněné části nevrací. Dojde-li k výměně motoru nebo rámu, či jiného z agregátů opatřeného výrobním číslem, autoservis zaznamená tuto výměnu do technického průkazu vozidla při předání opraveného automobilu zákazníkovi.

     V době složitých a moderních systémů, které jsou v automobilech instalovány, je zapotřebí, aby autoservis byl vybaven kvalitními měřícími přístroji, moderním a kvalitním dílenským nářadím, které napomáhá k provedení kvalitní diagnostiky vozidla před opravou. Velká část oprav v servisech se týká poruch motoru automobilu. Při opravě hlav válců motoru se opraví vymačkané uložení vstřikovačů nafty, tato závada se obvykle objevuje u motorů tdi PD s vyšším kilometrovým proběhem, způsobuje tak únik paliva do motorového oleje a obtížné startování. Tlaková zkouška u hlav válců je prováděna natlakováním hlavy stlačeným vzduchem a ponořením do vody, kdy se s největší pravděpodobností ,, bubláním“ objeví trhlina. Diagnostika trhlin se dá ještě provést např. metodou kapilární defektoskopie. Broušení ventilů se provádí na standardní brusce na ventily. Pokud dojde k prasknutí hlavy, vzniklé praskliny se odstraní svařováním, trhlina se odvrtá až na kořen, poté je v ochranné atmosféře argonu na místo trhliny navařen nový materiál,  místo svaru je znovu obrobeno a jsou vsazena nová sedla. Po úpravě svarů je důležité provést tlakovou zkoušku z důvodu vyloučení případných netěsností. Touto technologií lze snadno opravit upadlý ventil nebo vypadlé předkomůrky. Životnost takto opravené hlavy, za předpokladu správného fungování ostatních částí motoru a chlazení, je srovnatelná s novou hlavou. Lze opravit i stržené závity žhavících svíček, závity zapalovacích svíček, v některých případech lze opravu provést přímo na vozidle. Při opravě závitu správnou technologií je možné zachovat původní funkčnost, včetně kolmosti osazení, dosedací plochy a podobně. V případě poškození či ztráty horní poloviny ložisek vačky se znovu svrtá uložení vačky pomocí odlitků.

     Důležité je rozpoznat příznaky, které upozorňují na možnou poruchy brzdového systému. Např. vibrace volantu často pocházejí od chvějících se brzd, což bývá zapříčiněno různou tloušťkou kotouče. V tomto případě je nutné vyměnit nejen brzdové kotouče, ale i brzdové destičky. Při hlučnosti brzd se může jednat o opotřebení brzdových destiček. V případě, že po sešlápnutí pedálů lze pozorovat ,,táhnutí“ vozidla k jedné straně, jde o znečištění destiček olejem a je nutné provést jejich výměnu. Důležité je provést kontrolu třmenu, zda se nezasekává. Výměna brzdových destiček se provádí i u zjištění, kdy pedál brzdy je tuhý a brzda má jen malou vůli a destičky tak ztrácí své brzdné vlastnosti. Pozornost je nutné se věnovat správnému zajíždění brzdového systému, neboť po výměně brzdových destiček není dostatečný styk mezi brzdovými destičkami a brzdovým kotoučem. K dokonalé souhře dochází po ujetí cca 200 km. Do této doby, při zajíždění brzd, je nutné se vyhýbat intenzivnímu brzdění.

     Na opravy vozidel se poskytuje záruka na dobu šesti měsíců ode dne převzetí opraveného vozidla objednavatelem. Záruka se nevztahuje na závady a škody způsobené havárií vozidla (pokud nebyla havárie způsobena vadou opravy), popřípadě uživatelem nebo hrubě nesprávným ošeřením nebo nesprávným provozem vozidla.