Auto PSM servis, s.r.o

AutoPSMservis, s.r.o.

Autor: AutoPSMservis, s.r.o.

Autoservis Praha 7 - Holešovice   V našem autoservisu AutoPSMservis, s.r.o. chceme nabídnout Vám motoristům kompletní péči s přátelským přístupem.…

Více o autorovi

V našem autoservisu opravujeme automobily a motocykly všech značek. Pokud k nám přistavíte vozidlo, u kterého se se objevují potíže jako je  např. hluk motoru, nebo kontrolka na palubní desce vydává varovný signál, nastává doba, kdy je potřebné závadu diagnostikovat. K provedení diagnostiky není jen zapotřebí určitého měřícího zařízení, ale i zkušenosti technika, který musí závadu na vozidle odhalit. Pomocí diagnostického zařízení okamžitě ověříme celkový technický stav automobilu i motocyklu, aniž by docházelo k demontáži a zpětné montáži kontrolovaných částí. Důležitá je skutečnost, že zjišťováním závad pomocí přístroje nedochází k opotřebení dílů, tak jako se to stává při častých mechanických demontážích a montážích, neboť každý takovýto zásah urychluje opotřebení zaběhnutých pohyblivých spojů a částí sestavených při výrobním procesu. Při diagnostice jednotlivých komponentů vozidla posoudíme míru opotřebení, nastavíme základní parametry jednotlivých funkčních částí a samozřejmě zjistíme možnou příčinu závady. Správné provedení diagnostiky vede ke  zhospodárnění provozu celého vozidla. Pokud provádíme komplexní diagnostiku, ve výsledku dostaneme celkový obraz o stavu funkčních částí vozidla.

test

Diagnostiku provádíme dvěma způsoby a to za pomoci:

-         sériové diagnostiky, kdy pomocí čtečky napojené do speciální zásuvky ve vozidle komunikujeme s vlastním počítačem automobilu, získáváme tím naměřené veličiny, podle kterých určíme druh a rozsah závady,

-         paralelní diagnostiky, kdy provádíme přímé měření elektrických i neelektrických veličin.

I když nám tyto přístroje poskytují široké možnosti, nezapomínáme na klasickou diagnostickou metodu, kterou je diagnostika vlastních smyslů, tedy vizuální kontrola a pozorný poslech.

Výměna oleje a filtrů:

Při provozu vozidla Vám olej časem ubývá, je to normální jev, který probíhá během spalovacího procesu v  motoru. Proto je důležité kontrolovat stav oleje, malé množství oleje v motoru je pro provoz vozidla nebezpečné. V servisní knížce každého vozidla je uvedeno potřebné množství oleje, typ a specifikace. Intervaly výměny závisí na typu motoru a na jeho zatížení, tedy na jeho provozu. U benzínových čili zážehových motorů je interval výměny 1x za 10-15 tis. km, u dieslových tedy zážehových motorů, je doporučovaný interval rovněž mezi 10-15 tis. km. Intervaly je důležité dodržovat, olej totiž po určitém čase ztrácí mazací schopnosti a tím může snadno dojít k nežádoucím poruchám, které bývají zpravidla spojeny s vysokými finančními náklady. Kvalitní oleje a ostatní provozní kapaliny nám dodává distributor firmy JMJ oleje Total.

 Při výměně oleje měníme i palivový filtr, který je jedním z klíčových prvků ochrany motoru před nebezpečnými částicemi. Někdy je zapotřebí jej měnit častěji a to v případě, že najedete ročně nadprůměrné množství kilometrů, nebo žijete v oblasti s  mimořádně vysokým znečištěním. Nutná je pravidelná výměna i olejového filtru a to cca po 10 tis. ujetých kilometrů. Olejový filtr  jednak chrání motor a také udržuje potřebné množství oleje v systému, když je motor vypnutý. Pokud je motor v klidu, olej se vysouší a udržuje se ve spodní části motoru, tak že horní část zůstává bez řádného mazání. Při startu se tak olej dostává do horní části pomaleji, neboť jeho usazováním houstne.  K tomu je právě důležitý zpětný ventil, který je součástí olejového filtru. Vzduchový filtr by měl být měněn nejméně jedenkrát za rok, ale i častěji, pokud při provozu svého vozidla využíváte prašnějších nebo znečištěných cest. V tomto případě se význam a životnost filtru  snižuje rychleji a to znamená, že špinavý vzduchový filtr může způsobit to, že sání vzduchu se stává neefektivní a že regulace emisí, kterou upravuje směs vzduch-palivo, nebude ve správném poměru. Špinavým vzduchovým filtrem se zanášejí i svíčky, protože jde do systému hodně paliva a málo vzduchu.

 test

 

 Auto PSM servis, s.r.o provádí čištění zaneseného filtru sazí vznětového motoru. Tento filtr se stará o čištění spalin a nachází se téměř v každém novějším vozidle, které jezdí na naftu. Částice, které se zachytí ve filtru, v pravidelných intervalech shoří, ale je k tomu nezbytná určitá teplota zplodin. V opačném případě se filtr sazí zanese a výkon motoru klesá a filtr musí být vyměněn za nový. Speciálním čištěním a proplachem filtru se rozpustí usazeniny a uvolní saze ve filtru pevných částic. Vyčištění zajistí optimální jízdní vlastnosti, výkon motoru, nízkou spotřebu nafty a sníží ostatní provozní náklady. Životnost filtru sazí je sice delší než 100 tis. najetých kilometrů, ale může se stát, že motor začne stávkovat třeba již po 20 tis. km např. při nedostatečné kvalitě pohonných hmot. Čím horší kvalita, tím rychleji se filtr sazí zanáší.

Čištění filtru sazí provádíme zpravidla u vozidel, které jezdí na krátké vzdálenosti, jako jsou například vozidla taxi, vozidla městské kurýrní služby nebo České pošty, ale i u vozidel, jimiž lidé mál jezdí.